GARANTIM ELS TEUS DRETS…

AVIS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Document revisat el 08/08/2018

Objectiu de l’Avís Legal:

L’Avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització del Lloc Web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts posats a disposició dels Usuaris.

Jordi Martínez es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu Lloc Web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Jordi Martínez i l’Usuari.

Responsable de la Web:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc Web:

● Denominació social: Jordi Martínez
● NIF/CIF: 77476090S
● Domicili social: C/ Voltregà núm. 7, 4-1a
● Activitat social: Copywriter web, creació de continguts

Finalitat de la Web:

L’objectiu d’aquest portal, és oferir un espai on puguis conèixer el meu treball, i gaudir dels meus continguts.

Responsabilitat:

El Prestador no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels seus Continguts o Serveis. El Prestador farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no pugui ser interromput ni que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi dany al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas el Prestador serà responsable per les pèrdues, danys, o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-los, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El Prestador tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin tenir lloc.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El Prestador no assegura que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix, o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva responsabilitat, haurà d’assegurar-se de què tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint el Prestador cap responsabilitat que es pugui derivar de l’esmentat accés.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades personals, el Prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recollides, de forma que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per ampliar informació, consulteu la política de privacitat d’aquesta web.

Propietat intel·lectual:

El Lloc Web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitant la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Prestador o donat el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Lloc Web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, això com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Prestador serà considerat un incompliment greu dels drets d’autor de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al Prestador que poguessin aparèixer al Lloc Web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el Prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El Prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant la seva simple menció o que aparegui en el Lloc Web l’existència de drets o responsabilitat del Prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del Lloc Web, pots fer-ho a través del següent correu electrònic: info@jordimartinez.pro

Política d’enllaços:

Aquesta Web pot enllaçar a continguts d’altres blogs que consideri d’interès pel tema tractat.

Sempre s’enllaça amb llocs de confiança i que siguin respectuosos amb els seus drets com usuari. No obstant això, no es pot respondre dels resultats que puguis obtenir amb motiu de l’accés als esmentats llocs enllaçats.

També es poden incloure enllaços d’afiliats de productes recomanats, que no suposaran un increment del seu cost.

Duració i modificació:

Aquest avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment, atenint-nos a l’evolució d’aquesta Web i dels continguts que s’ofereixen en ella.

Legislació aplicable i Jurisdicció:

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Torelló (Barcelona).

Si has arribat fins aquí, agafa aire, fes un glop del que tinguis a mà, i seguim, encara queda…

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, basant-se en el fet que es deroga de la Directiva 95/46/CE (D’ara endavant, RGPD).
Responsable de la web:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem les dades d’informació general del lloc Web:

● Denominació social: Jordi Martínez
● NIF/CIF: 77476090S
● Domicili social: C/ Voltregà núm. 7, 4-1a
● Activitat social: Copywriter web, creació de continguts

Com s’obtenen les dades:

Els Usuaris, mitjançant el marcatge de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del Prestador per realitzar les següents finalitats:

● Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
● Tramitar encàrrecs, sol·licituds, o qualsevol tipus de petició que realitzi l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en aquest Lloc Web.
● Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis oferts pel Prestador, així com per part dels col·laboradors o “partners” amb què aquest hagués arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials es realitzaran per part del Prestador i seran productes i serveis relacionats amb el sector del Prestador.
● Realitzar estudis estadístics.

Les dades que se sol·liciten a través del Lloc Web són obligatories, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En el cas que no es facilitin totes les dades, el Prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Prestador, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcte en el formulari de contacte o subscripció.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal, adreçant-se a C/ Voltregà núm. 7, 4-1a (08570 Torelló / Barcelona), o al correu electrònic: info@jordimartinez.pro juntament amb la prova vàlida en dret, una fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant a l’assumpte “Protecció de Dades”.

Tanmateix, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del Prestador.

Si rebeu els citats correus electrònics, és que prèviament heu donat la vostra autorització, ja que el Prestador no realitza pràctiques de SPAM.

El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Encarregats de tractament:

Per oferir serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat es comparteixen dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web que ofereix Google, Inc., una companyia de Delaware, la seva oficina principal la trobareu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a jordimartinez.pro a analitzar l’ús que fan els usuaris del Lloc Web. La informació que genera la cookie sobre el seu us de jordimartinez.pro (incloent la teva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als EEUU. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web.

Acceptació i consentiment:

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquests per part de Jordi Martínez en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privacitat:

El prestador es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En tals supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en marxa.

ànims, que ja queda poc …

POLÍTICA DE COOKIES

¿Que són les cookies?

Cookie, és un fitxer que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi el teu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i sense perjudicar a l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria d’aquestes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió del navegador (les anomenades “cookies de sessió”).

La majoria de navegadors accepten com estàndard a les cookies i, amb independència d’aquestes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment –mitjançant l’activació dels cookies al teu navegador XXXXX –no enllaçarà en les cookies, les dades memoritzades amb les vostres dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

¿Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

  • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixen en ella, com per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a llocs d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.
  • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
  • Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la mesura i l’anàlisi estadístic que fan els usuaris del servei ofert. Per fer-ho s’analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que us oferim.
  •  Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels nostres espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que es faci de la nostra pàgina web. Per fer-ho podem analitzar els vostres hàbits de navegació a Internet i podem mostrar-vos publicitat relacionada amb el vostre perfil de navegació.
  • Cookies de publicitat de comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic pe mostrar publicitat en funció d’aquest.
  • Cookies de tercers: El Lloc Web pot utilitzar serveis de tercers que recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del Website i altres serveis d’Internet.

Desactivar les cookies:

Vostè pot permetre, bloquejar, o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

A continuació, pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les cookies.

● Chrome
● Explorer
● Firefox
● Safari

Al desactivar o eliminar las cookies, part del Lloc Web no funcionarà o la qualitat de la pàgina web pot veure’s afectada.

Si teniu dubtes d’aquesta política de cookies, podeu contactar amb Jordi Martínez a info@jordimartinez.pro